Política de privacitat

Última modificació: maig 2018


Aquesta política de privadesa s`aplica al web sonramon.com


Si us plau, llegiu-la atentament. Hi trobareu informació important sobre el tractament de les vostres dades personals i sobre els drets que us reconeix la normativa vigent en la matèria. 


Ens reservem el dret d`actualitzar la nostra política de privadesa en qualsevol moment amb motiu de decisions empresarials, així com per complir amb possibles canvis legislatius o jurisprudencials. Si teniu dubtes o necessiteu qualsevol aclariment pel que fa a la nostra política de privadesa o als vostres drets, podeu posar-vos en contacte amb nosaltres a través dels canals que s`indiquen més avall.


Manifesteu que les dades que ens proporcioneu, tant ara com en el futur, són correctes i veraces, i us comprometeu a comunicar-nos-en qualsevol modificació. En cas de proporcionar dades de caràcter personal de tercers, us comprometeu a obtenir el consentiment previ dels afectats i a informar-los sobre el contingut d`aquesta política.


De manera general, els camps dels nostres formularis que apareixen com a obligatoris han d`omplir-se necessàriament per poder tramitar les vostres sol·licituds.  1. Qui és el responsable del tractament de les vostres dades? El responsable del tractament de les dades personals recopilades en aquest web és:


Responsable: HOTEL FARRUTX, SA (d`ara endavant, BODEGA SON RAMON)


Adreça postal: Av. Trías, s/n, Can Picafort, 07458 Santa Margalida, Espanya.


Adreça del celler: Ctra. Muro-Inca, km 4,5 - 07430 - Llubí - Illes Balears, Espanya.


Telèfon: (00 34) 651 870 085


Telèfon comandes: 00 34 971 60 44 88


Adreça electrònica: bodega@sonramon.com  1. Per a què tractem les vostres dades? Les dades dels nostres usuaris es tractaran amb la finalitat de gestionar la relació amb ells, d`atendre les seves sol·licituds i consultes, i de complir les nostres obligacions legals. Aquestes dades es tractaran igualment amb finalitats analítiques i de millora de la qualitat dels nostres serveis. Així mateix, tractarem les vostres dades per a l`enviament de comunicacions comercials.

  2. Quant de temps conservarem les vostres dades? De manera general, conservem les vostres dades durant la vigència de la relació que manteniu amb nosaltres, durant els terminis previstos en les disposicions legals aplicables i, en tot cas, durant el temps necessari per atendre les possibles responsabilitats que es derivin del tractament. Cancel·larem les vostres dades quan ja no siguin necessàries o pertinents per a les finalitats per a les quals es van recopilar. Es cancel·larà la informació relacionada amb la navegació un cop finalitzada la connexió web i un cop efectuades les estadístiques. Les dades tractades amb finalitats comercials es conservaran vigents mentre no en sol·liciteu la supressió. 

  3. A qui podem comunicar les vostres dades? Les vostres dades només es comunicaran a tercers per obligació legal, amb el vostre consentiment o quan la vostra sol·licitud n`impliqui la comunicació.

  4. Base jurídica dels tractaments La base jurídica per al tractament de les vostres dades personals és la gestió de la relació jurídica amb els nostres usuaris, el compliment de les noves obligacions legals i el nostre interès legítim en promocionar els nostres serveis. L`enviament de comunicacions comercials a través de mitjans electrònics es basa en el consentiment dels interessats.

  5. Quins són els vostres drets? Teniu dret a obtenir una confirmació sobre si estem o no tractant les vostres dades i, si fos el cas, accedir a aquestes dades. També podeu demanar que es rectifiquin les vostres dades quan siguin inexactes, o bé demanar que es completin les dades que siguin incompletes, així com sol·licitar-ne la supressió quan, entre d`altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van recopilar.


En determinades circumstàncies, podreu sol·licitar la limitació del tractament de les vostres dades. En aquest cas, només tractarem les dades afectades per a la formulació, l`exercici o la defensa de reclamacions o amb la intenció de protegir els drets d`altres persones. En determinades condicions i per motius relacionats amb la vostra situació particular, podreu igualment oposar-vos-en al tractament. En aquest cas, deixarem de tractar les dades llevat que hi hagi motius legítims imperiosos que prevalguin sobre els vostres interessos o sobre els vostres drets i llibertats, o per formular, exercir o defensar-nos de reclamacions. Així mateix, i en determinades condicions, podreu sol·licitar la portabilitat de les vostres dades perquè es transmetin a un altre responsable del tractament.


Podeu revocar el consentiment que hàgiu prestat per a determinades finalitats,

Son Ramon