Nota legal i condicions d`us

NOTA LEGAL I CONDICIONS D`ÚS DEL WEB


 


 


L`accés al web sonramon.com us atribueix la condició d`USUARI i implica l`acceptació plena i sense reserves, des del moment que hi accediu o el feu servir, d`aquesta nota legal i de l`última versió de la política de privadesa. Per això, us aconsellem que procediu a la lectura d`aquests documents abans d`utilitzar les funcionalitats que aquest web ofereix, així com també cada vegada que hi accediu, ja que ens reservem el dret de canviar, modificar, afegir o eliminar en qualsevol moment part d`aquestes condicions.


 


El mer accés a aquest web no suposa, en cap cas, l`existència d`una relació comercial entre l`usuari i el web.


  1. TITULAR DEL WEB


 


Als efectes del que s`estableix a l`art. 10 de la Llei 34/2002, d`11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, es proporciona la informació següent sobre l`entitat titular d`aquest web:


  • Titular del web: HOTEL FARRUTX, SA (d`ara endavant, BODEGA SON RAMON)

 • Domicili social: Av. Trías, s/n, Can Picafort, 07458 Santa Margalida, Espanya.

 • CIF: A07025554

 • Dades registrals: Inscrit en el Registre Mercantil de Mallorca, al Volum 1.785, Foli 40, Full PM-8400 i en el Registre General d`Empreses, Activitats i Establiments Turístics de les Illes Balears i a l`Insular de Mallorca.


 


A més del domicili social, es posa a disposició dels usuaris els següents canals perquè hi adrecin les seves sol·licituds, qüestions o reclamacions: • Adreça del celler: Ctra. Muro-Inca, km 4,5 - 07430 - Llubí - Illes Balears, Espanya.

 • Adreça electrònica: bodega@sonramon.com,

 • Telèfon: (00 34) 651 870 085

 • Telèfon comandes: 00 34 971 60 44 88 (a/ Marga).


  1. CONDICIONS D`ÚS DEL WEB


 


Introducció En aquest web de BODEGA SON RAMON, s`ofereix informació sobre l`explotació vitícola Son Ramón. En accedir-hi i utilitzar-lo, acordeu sotmetre-us a les condicions que s`exposen a continuació, de manera que us recomanem que llegiu atentament aquest apartat abans de començar a navegar. 1. Obligacions dels usuaris Els usuaris es comprometen a utilitzar aquest web de manera lícita, de conformitat amb el que es disposa en aquestes condicions, i de manera que no produeixin un perjudici en els drets o interessos de BODEGA SON RAMON o de tercers. A títol enunciatiu —i en cap cas limitatiu o excloent—, l`usuari es compromet igualment a: • No incórrer en activitats il·legals o contràries a l`ordre públic o a la bona fe;

 • No utilitzar les dades publicades al web per enviar comunicacions no sol·licitades (correu brossa).

 • No introduir o difondre al web informació o continguts falsos, enganyosos, ambigus o inexactes, de manera que indueixi a error per part dels receptors de la informació, ni tampoc difondre continguts de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d`apologia del terrorisme o que atemptin contra els drets humans o dels menors;

 • No fer accions que suposin o comportin una violació dels drets de propietat intel·lectual de BODEGA SON RAMON o de tercers;

 • No provocar danys en els sistemes físics i lògics de BODEGA SON RAMON, dels seus proveïdors o de terceres persones;

 • No introduir o difondre a la xarxa virus informàtics, o utilitzar qualsevol altre sistema físic o lògic que sigui susceptible de provocar els danys esmentats anteriorment.

 • No suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines d`aquest web. 1. Exclusió de responsabilitat Aquest web es proporciona "tal com està" i l`ús que se`n fa és a risc del propi usuari, de manera que ni BODEGA SON RAMON ni els seus administradors, treballadors, proveïdors o col·laboradors seran responsables pels danys de cap naturalesa, tant si són directes com indirectes, que es derivin de l`ús del web, i BODEGA SON RAMON exclou expressament, en la mesura la Llei així ho prevegi, qualsevol tipus de garanties, ja siguin expresses o implícites.


BODEGA SON RAMON no garanteix la disponibilitat i accessibilitat del web, encara que efectuarà tots els esforços raonables en aquest sentit. De vegades, es podran produir interrupcions pel temps que resulti necessari per fer les corresponents operacions de manteniment.


BODEGA SON RAMON no es fa responsable de pos

Son Ramon